ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო „INFO NEWS”-ის ძირითად მიზანს წარმოადგენს საზოგადოების ინფორმირება. სააგენტოს გუნდი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს იმისთვის, რომ მოიპოვოს, დაამუშაოს და სააგენტოს ვებგვერდზე infonews.ge-ზე განათავსოს ინფორმაცია. სააგენტოს მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ევროპული ღირებულებების მნიშვნელობაზე აქცენტირება და ამ მიმართულებით საზოგადოების ინფორმირება. ასევე სააგენტოს მიზანია ევროკავშირის პროექტებისა და დასავლური ღირებულებების შესახებ საზოგადოებაში არსებული ინფორმაციული დეფიციტის შევსება, რაც მომხმარებელს გაუადვილებს ევროკავშირის როლის შესახებ ყველა ინფორმაციის მიღებას, ეს კი განაპირობებს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

 

infonews.ge

კომენტარები