გაირკვა ცხოვრების რამდენ დღეს ხარჯავს ქართველი ძილსა და სამსახურში

IPM-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 36% დასაქმებულია როგორც დაქირავებული თანამშრომელი ან დაკავებულია კერძო ბიზნესით. დარჩენილი 64% არ არის დასაქმებული, მათ შორის…